Schoolraad

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie en het College van Bestuur van De Vier Windstreken. Om de (plaatselijke) identiteit en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is de schoolraad ingesteld. De schoolraad was voorheen het (sectie)bestuur van De Eendragt. De raad kan de directie (on)gevraagd advies geven.

Taken en bevoegdheden van de schoolraad:

  • het actief stimuleren en bewaken, vanuit het perspectief van de ouders en/of verzorgers en de lokale gemeenschap, van de identiteit van de school en het onderwijs, met in het verlengde daarvan de kwaliteit van dat onderwijs.

De schoolraad is een adviesorgaan voor de schoolleiding.

De schoolraad heeft zitting in de sollicitatiecommissie van een lid van de directie, c.q. van een leerkracht van de school met maximaal twee personen.