Schoolbestuur stichting d4W

Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken is het schoolbestuur van De Eendragt.

De Vier Windstreken is het bestuur van vijftien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Het bestuur zet zich in voor thuisnabij, toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs. In het meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor talent’ staan de plannen van het bestuur voor de periode tot 2020.

Klik hier voor meer informatie.