Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee onderdelen: de lokale MR en de gemeenschappelijke MR (GMR).

GMR

De GMR is de overkoepelende MR waarin de lokale medezeggenschapsraden van alle scholen van De Vier Windstreken zijn vertegenwoordigd. De Eendragt is met één leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. Deze houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.

MR

De lokale MR houdt zich vooral bezig met zaken, die direct te maken hebben met de gang van zaken op De Eendragt, zoals het onderwijskundig en financieel beleid van de school, veiligheid in en rondom de school, deelnemen in de sollicitatiecommissies enzovoort. De MR heeft tot taak alle partijen van de school een stem te geven. Dit gebeurt door middel van drie soorten rechten, namelijk:

1. adviesrecht
2. instemmingsrecht
3. Initiatiefrecht.

Volgens de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs behoort de MR van het primair onderwijs te bestaan uit twee gelijke delegaties van onderwijzende personeelsleden en van ouder(s)/verzorger(s). Voor De Eendragt betekent dit dat er drie teamleden en drie ouders zijn vertegenwoordigd. Elk MR-lid neemt zitting voor een periode van drie jaar. Dit betekent dat jaarlijks een derde van de raad aftreedt en er bij voldoende kandidaten verkiezingen gehouden worden. Elke ouder/verzorger die een kind op De Eendragt heeft, kan zich kandidaat stellen.

Tijdens de koffie ochtenden kunt u in gesprek met de ouders van de MR. Zij zijn via de mail te bereiken op mr.eendragt@d4w.nl

  • Karin Goedhart (ouder unit 3)
  • Natasja Groenveld (onderwijsassistent unit 1)
  • Wilbert den Hollander (ouder unit 1 en 3)
  • Inge Brouwer (leerkracht unit 1)
  • Ronald de Boer (ouder unit 1 en 2)

Inge Brouwer

Leerkracht unit 1

Natasja Groenveld

Leerkracht MR / Leerkracht unit 1A