Ongevallenverzekering

Wanneer u schade hebt aan goederen, die veroorzaakt is door bewijsbare nalatigheid van het schoolteam of ouder(s)/verzorger(s) die leerkrachten helpen of door slecht onderhoud van het gebouw of het terrein, dan is het bevoegd gezag voor deze wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Vraag naar de polisvoorwaarden bij de schoolleiding.

Vervoer bij excursies


Voor kinderen die meerijden met ouders bij excursies is een inzittendenverzekering afgesloten.

Schade door een ander kind


Wanneer een ander kind uw kind schade berokkent, moet u rechtstreeks de ouder(s)/verzorger(s) van de dader aansprakelijk stellen.