Thuis oefenen

In de groepen 1 tot en met 5 proberen we op een speelse wijze de leerlingen een begin van taakbesef bij te brengen. Er wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd thuis een plaatje, een voorwerp op te zoeken en mee naar school te nemen.

In groep 4 en 5 wordt bijvoorbeeld gevraagd thuis de ‘tafels’ te oefenen. Vanaf groep 6 wordt het huiswerk uitgebreid met andere vakgebieden. Dit betekent dat in groep 8 de leerlingen 2 x per week huiswerk krijgen. Wanneer een kind een bepaalde leerachterstand heeft opgelopen, is het mogelijk, dat het wat werk mee naar huis krijgt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Via Social Schools wordt op de website van iedere groep het huiswerk weergegeven. Zo kunt u altijd met uw kind nalezen welk huiswerk hij/zij heeft.

Speciaal voor in de zomervakantie: de thuisbieb! Kijk op www.vakantiebieb.nl