Toekomstgericht onderwijs

Op De Eendragt bereiden we de kinderen voor op de toekomstige maatschappij. We geven gepersonaliseerd onderwijs, wat inhoudt dat ieder kind onderwijs krijgt op het niveau dat hij of zij nodig heeft. Zo is er de mogelijkheid om voor een vak dat een leerling minder goed beheerst, instructie op een lager niveau te krijgen. Of juist instructie op een hoger niveau, als een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Zo spelen we in op de onderwijsbehoefte van ieder kind. 

Leerlingen werken met een dag- of weektaak, waar ze gedeeltelijk zelfstandig en gedeeltelijk samen met medeleerlingen aan werken. Met de weektaak leren de leerlingen hun werk goed in te plannen. Ze leren ook zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden bij problemen die ontstaan. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning waar nodig. 

Leerlingen maken gebruik van het programma Snappet. Hierop wordt de lesstof via een tablet verwerkt. Op de tablet staan de lessen en extra oefenstof op het eigen niveau van elke leerling. Leerkrachten kunnen dit via hun computer monitoren en zo de voortgang van alle leerlingen volgen.