Omdat de ruimte beperkt is en de groepen best groot zijn doen we het brengen en halen van kinderen met wat afspraken. 

Basisgroep 1a en 1b (leerjaar 1 en 2)

De kinderen van basisgroep 1a mogen op maandag en donderdag binnen worden gebracht. Dit kan vanaf 8.15 uur. U brengt uw kind dan bij de deur van het lokaal. Op dinsdag en vrijdag geldt dit voor de kinderen van basisgroep 1b. Op de andere dagen mogen de kinderen vanaf het schoolhek zelf naar binnen lopen. Als het beter voor u uitkomt om op de binnenbreng dagen uw kind bij het hek af te leveren, dan is dat natuurlijk ook goed.

Basisgroep 1c (leerjaar 3)

Elke eerste woensdag van de maand kunnen de ouders van leerjaar 3, als ze dat willen, hun kind binnen brengen.

De kinderen van leerjaar 1 t/m 3 worden aan het einde van de dag door de leerkracht naar buiten gebracht. Als de leerkracht de ouder van het kind ziet, wordt het kind mee gegeven. Wilt u het doorgeven als iemand anders het kind komt ophalen? 

Leerjaar 4 t/m 8

De kinderen van leerjaar 4 t/m 8 mogen tot de eerste bel gaat om 8.25 uur op het plein blijven of direct naar binnen gaan vanaf 8.15 uur. 

Aan het einde van de schooldag gaan de kinderen vanaf leerjaar 4 zelfstandig naar buiten. 

Bij het hek staat altijd een meester of een juf om de kinderen welkom te heten en eventueel naar de deur te begeleiden.