Ziek melden

Ziekmelding dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, mondeling op school of op telefoonnummer 0180 63 18 19 vóór aanvang van de lessen ‘s morgens of tussen de middag.

Kunt u ons niet bereiken omdat de telefoon steeds in gesprek is, stuur dan een mailtje naar Marja (marja.clazing@d4w.nl).