Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is € 25,00 per kind per jaar. In het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met het verzoek te betalen. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we er vanuit dat ieder zijn of haar steentje bijdraagt.

Schoolreis/schoolkamp


Leerjaar 4 t/m 6 gaan op schoolreis. De schoolreisbijdrage wordt jaarlijks bepaald als bekend is waar het schoolreisje naartoe gaat. Communicatie hierover gaat via de nieuwsbrief. Leerjaar 7 en 8 gaan op kamp; voor de drie dagen van kamp wordt € 75,- gevraagd.

kinderen werkboeken vierkant