Communicatie

Startgesprekken

In de tweede week van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Hierin kunt u als ouder over uw kind(eren) vertellen aan de leerkracht(en). Er wordt u in dit gesprek ook gevraagd of u de contactmomenten in het schooljaar genoeg vindt of dat u graag meer contact wil met de leerkracht.

Startactiviteit

Elk schooljaarhebben we een leuke startactiviteit waarbij de leerkrachten zich op een andere manier laten zien. Op deze avond kunt u als ouders en kunnen de kinderen kennismaken met alle leerkrachten op school.