Sociale veiligheid

Op De Eendragt staat een veilig schoolklimaat hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We komen tegemoet aan de verschillende leerstijlen van de kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan lessen over sociale ontwikkeling.

We hanteren schoolafspraken die ieders welbevinden zo goed mogelijk waarborgen. Alleen hierdoor kan een kind tot goede leerprestaties komen.

Onze afspraken

Om een positief leerklimaat te realiseren zijn er vijf afspraken met kernwoorden gemaakt.

  • Een vriendelijke lach en groet, doet iederen goed.
  • Houd de spullen oké, een ander werkt er ook nog mee.
  • Houd het fijn, doe elkaar geen pijn.
  • Binnen wandelen we wél, buiten mag het lekker snel.
  • Geef nooit op, blijf proberen. Samen kunnen we heel veel leren.

Ieder schooljaar zullen alle vijf afspraken in alle groepen twee keer een maand centraal staan, om zo de goede sfeer in school te waarborgen.

Conflicten oplossen

We leren kinderen conflicten met woorden op te lossen. Dit leren we door de volgende vijf vragen te stellen:

  • Wat ben je aan het doen?
  • Wat zijn de regels?
  • Wat gebeurt er als je de regel overtreedt?
  • Wil je dit?
  • Wat ga je nu doen?