Leerlingenraad

De mening van de leerlingen doet ertoe op De Eendragt. En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht.

De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels en nog veel meer. De leerlingenraad bepaalt zelf de onderwerpen en de agenda van de vergaderingen.

De raad vergadert ongeveer een keer in de zes weken met de directeur.