Helpen op school

Wij vinden het fijn om u als ouders en/of verzorgers de kans te geven mee te denken en hulp te bieden bij schoolactiviteiten die worden georganiseerd voor uw kind(eren).

U kunt zitting nemen in de MR, de OR, begeleiden bij een spel- of sportdag, deelnemen aan de gebedsgroep, enzovoort.

Er is een ouderforum dat met de directeur praat over onderwijsontwikkelingen.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst met ouderactiviteiten. Wanneer u zich wilt opgeven, kunt u dit door middel van de lijst (of de leerkracht) kenbaar maken.

Ouderhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de school; u bent via school verzekerd.

Schoonmaakhulp

Soms worden er avonden georganiseerd waarop we met ouders extra ruimtes en materialen schoonmaken.