Leren

Op onze school staat het kind centraal. Door als school de overstap te maken naar gepersonaliseerd leren kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Kinderen leren om zich eigenaar te voelen van hun leerproces. Zij leren samen te werken, gebruik te maken van ICT-mogelijkheden, zelf naar oplossingen te zoeken, eigen talenten te ontdekken. Daarbij werken we met specialisten in de school.
We volgen de resultaten van het werk door regelmatig te toetsen. Zo werken we aan hoge kwaliteit.