Leren

Op onze school staat het kind centraal. Door als school de overstap te maken naar gepersonaliseerd leren kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Kinderen leren om zich eigenaar te voelen van hun leerproces. Zij leren samen te werken, gebruik te maken van ICT-mogelijkheden, zelf naar oplossingen te zoeken en hun eigen talenten te ontdekken. Daarbij werken we met specialisten in de school op het gebied van rekenen en taal, maar ook op het gebied van gedrag. 
We volgen de resultaten van het werk door regelmatig te evalueren of gestelde doelen zijn behaald. Zo werken we aan hoge kwaliteit.