Leuk!

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Een veilig schoolklimaat is daarbij essentieel. Op de Eendragt hebben we een veilig schoolklimaat hoog in het vaandel staan. Er wordt veel aandacht besteed aan lessen over sociale ontwikkeling. We komen tegemoet aan de verschillende leerstijlen van de kinderen, zodat ieder kind het leuk vindt om te leren. 
Onze schoolafspraken zorgen ervoor dat we het veilige schoolklimaat voor een ieder waarborgen. 

We hebben een anti-pestprotocol en een anti-pestcoördinator, waarmee we pestgedrag zoveel mogelijk proberen te voorkomen en ervoor zorgen dat pestgedrag zo snel mogelijk wordt aangepakt.