Missie en visie

Christelijke basisschool De Eendragt is een middelgrote basisschool van ongeveer 200 leerlingen in de gemeente Zuidplas (Zevenhuizen) ten noorden van Rotterdam. Wij zijn een open christelijke school. We zien onze school als een gemeenschap, waarin de liefde tot God en de naaste centraal moet staan. 

Vanuit dit beginsel beschouwen we het als onze taak om zorg te dragen voor elkaar (leerlingen, ouders/ verzorgers en leerkrachten) en een ieder tot zijn recht te laten komen. In onze school vragen wij van iedereen respect voor de uitingen van onze identiteit en we hebben respect voor de eigen levensovertuigingen van de ouders/verzorgers en van de kinderen.

De Eendragt: waar kinderen enthousiast de wereld ontdekken!

Meer informatie over de visie van onze school kunt u vinden in de schoolgids onder de kopjes ‘Levensbeschouwelijke visie’, ‘Pedagogische visie’ en ‘Onderwijskundige visie’. Klik op de link voor de schoolgids.