Toekomstgericht onderwijs

De Eendragt is een school met een vernieuwend onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met basisgroepen in units. De instructie wordt gegeven in niveaugroepen. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind. 

Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of weektaak. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning.

Leerlingen maken gebruik van het programma Snappet. Hierop wordt de lesstof via een tablet verwerkt. Op de tablet staan de lessen en extra oefenstof op het eigen niveau van elke leerling. Leerkrachten kunnen dit via hun computer monitoren en zo de voortgang van alle leerlingen volgen. 

In het schooljaar 2019/2020 is besloten dat de school in het schooljaar 2020/2021 met een continurooster zal gaan werken. Zie de PowerPoint presentatie van de ouderavond hiernaast.