Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor activiteiten zoals de schoolreisjes, het schoolkamp, de sinterklaasviering, versieringen in de school, Christelijke feesten, de sportdag, de afscheidsavond van groep 8 en de schoolfotograaf.

Op deze wijze bent u directer betrokken bij ‘de binnenkant’ van de school van uw kind(eren).

De ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s). Eén van de teamleden is contactpersoon namens het team. De namen staan in de bijlage bij de schoolgids.